Shop Forum More Submit  Join Login
White Valentine Day by BachPhung White Valentine Day by BachPhung
Vốn muốn v nh sẽ vẽ một bức hiện đại tặng lại ngươi vo Valentine trắng, nhưng đến hm nay mới kịp mua bảng vẽ, cn chưa vc được về nh. Vẽ khng c được ah ; ;
Nn đnh tặng ngươi tấm cũ ny vợi :">
Cảnh lo tử trồng cy si trước Tịch Dương Cốc nh ngươi đ ah ~~~~~
:iconowhite2blacko:
owhite2blacko Featured By Owner Mar 14, 2011
gorgeous!!!!
Reply
:iconqilorar:
qilorar Featured By Owner Mar 14, 2011  Student Traditional Artist
beauriful :heart:
Reply
:iconmasaothedog:
masaothedog Featured By Owner Mar 14, 2011   Artist
The reflections in this paiting really look great<3. I love it!
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 14, 2011
Image Size
377 KB
Resolution
800×1145
Link
Thumb

Stats

Views
3,893
Favourites
111 (who?)
Comments
3
Downloads
73
×